Klasserumsledelse

Klasserumsledelse i praksis. Tag respektfuldt magten i rummet.


Målgruppe

Ledere, lærere og pædagoger.

 

Formål

Kursets mål er at give deltagerne redskaber til at få
større dynamik og personlig gennemslagskraft i undervisningen
og derigennem skabe et læringsrum, der giver
større faglig, social og personlig læring hos eleverne.

 

Indhold

Nye tider og elevgrupper stiller nye krav til læreren som
formidler. Underviserens personlige fremtræden får
større og større betydning.
Men hvordan kan man fange elevernes opmærksomhed
og samtidig bevare fagligheden og sin læreridentitet?
Det hurtige svar: Ved at være en faglig, dynamisk, underholdende og engageret lærer.

 


Vi sætter på dette kursus fokus på din personlige fremtoning
i undervisningen. På kurset lærer du konkrete
metoder til at bruge din stemme og dit kropssprog
bedre og mere bevidst. Du får redskaber, der kan hjælpe
dig til at blive en endnu mere inspirerende og levende
underviser.


Vi ser på dine individuelle virkemidler og vurderer, om de
støtter eller modarbejder dit budskab i en given situation.
• Hvad signalerer din krop, din stemme og din udstråling?
• Hvad fortæller dine øjne, hænder og ansigt?
• Hører vi en dynamisk stemme? Hører vi en god historie?
• Hvorfor dog forlade tavlen og gå rundt i rummet?
• Passer kropssproget til målgruppen?


Du præsenteres for 4 arketypiske undervisere og
deres kommunikative styrker og svagheder og på gulvet
træner du arketypernes styrkesider.


Med indsigt og træning i historiefortælling, får du redskaber,
du kan tage direkte med hjem og bruge i klasselokalet
eller auditoriet.
Et kursus med grin, krop og læring.

 

Arbejdsform

Der veksles mellem teori, øvelser, dialog og træning på gulvet.
Den praktiske træning fylder 2/3 af kursusforløbet.

 

Tidligere afholdt for Frederiksberg Seminarium, Gymnasielærerforeningen, UCSJ og Københavns Universitet.

Hartmanns Teater Tlf: 30 29 25 14 info@hartmannsteater.dk